Cursusbank logo Gebruiksvoorwaarden Cursusbank

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

 

Gebruiksvoorwaarden

Cursusbank doet er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen. Lees onderstaande verklaringen voor meer informatie over het gebruik van deze website.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van onze website en applicatie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

 

Na het aanmelden voor een cursus wordt u automatisch geregistreerd. Personen die zich willen aanmelden voor een cursus of zich willen registreren dienen minimaal 18 jaar te zijn.

 

Door u aan te melden voor een cursus via Cursusbank gaat u een overeenkomst aan met de aanbieder van de cursus. De algemene voorwaarden van de aanbieder van de cursus zijn op die overeenkomst van toepassing. Cursusbank is en/of wordt geen partij bij de overeenkomst.  De aanbieder van de cursus zal u verder informeren over de cursus en zal de facturatie verzorgen.

 

Teneinde bovengenoemde dienst te kunnen uitvoeren, is Cursusbank gerechtigd om het e-mail adres en de overige contactgegevens te delen met de aanbieder van de cursus.

 

Het plaatsen van een aanvraag voor een in-company training is geheel vrijblijvend. Cursusbank informeert u over de aanbieders die deze in-company training voor u willen verzorgen. Het is dan aan u om te bepalen of u een overeenkomst wilt aangaan met deze aanbieder.

 

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. De informatie bij de cursussen wordt verstrekt door de aanbieder van de cursus. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

 

De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

 

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

 

Op het gebruik van deze website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

 

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact met ons opnemen.

 

Cursusbank Holding B.V.

Lierstraat 35

6544 XH Nijmegen

 

info@cursusbank.nl

 

Contact