Cursusbank logo Privacybeleid Cursusbank

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

 

 

Privacybeleid

Cursusbank is een website van Cursusbank Holding B.V. Cursusbank neemt uw privacy zeer serieus. We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Cursusbank Holding B.V., Lierstraat 35, 6544 XH Nijmegen. Via info@cursusbank.nl kunt u altijd contact met ons opnemen.

Cursusbank Holding B.V. (hierna Cursusbank) houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Cursusbank heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer m1547899.


Het privacybeleid geldt voor iedereen die gebruikt maakt van de website, de applicatie en de diensten van Cursusbank. Informatie over hoe we met u gegevens omgaan staat in dit privacybeleid beschreven. 

 

Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Cursusbank is niet verplicht. U kunt zelf kiezen of u de persoonsgegevens wilt invoeren op onze website. Om een in-company training te kunnen plaatsen of om u aan te melden voor een cursus is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

 

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze die in dit privacybeleid wordt aangegeven.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt. Cursusbank maakt gebruik van uw persoonsgegevens om u te kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van uw aanvraag voor een in-company training en de verwerking van uw aanmelding voor een cursus. U kunt zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt waar dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, om ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, wanneer dit wettelijk verplicht is en voor direct marketing en telemarketing doeleinden. Indien u het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en telemarketing doeleinden niet wenst dan kunt u dit melden bij Cursusbank.  

 

Cursusbank bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als uw account bestaat, zolang dat nodig is voor bovengenoemd doeleinde, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

In geval van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verschaffen.

 

Openbaarmaking aan anderen door wijziging in zeggenschap over of verkoop van Cursusbank Holding BV

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden als onderdeel van de verkoop van bedrijfsmiddelen van Cursusbank Holding BV, of door een wijziging in de zeggenschap over het bedrijf, of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Alle derden waaraan Cursusbank Holding BV de bedrijfsmiddelen overdraagt of verkoopt, hebben het recht om gebruik te blijven maken van de persoonlijke en andere door u verstrekte gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Registratiesysteem

Na het aanmelden voor een cursus via Cursusbank wordt u automatisch geregistreerd. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door u geplaatste in-company trainingen en cursussen waarvoor u zich heeft aangemeld. Bij de registratie wordt aangegeven welke persoonsgegevens verplicht en welke facultatief zijn. Wij bewaren deze gegevens voor u zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

 

Gebruikersnaam en wachtwoord
De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden

De gegevens die aan Cursusbank worden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor Cursusbank. Cursusbank treft gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, verlies van persoonsgegevens of andere niet-geautoriseerde verwerking. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen. Vragen omtrent de beveiliging van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Cursusbank.

 

E-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Daarnaast worden er extra tracking cookies gebruikt voor marketing doeleinden. Zoals retargeting via Google en het verzamelen van doelgroep informatie via de Facebookpixel.

 

Cookies uitzetten. U kunt zelf bepalen of u cookies (gedeeltelijk) wilt toestaan of weigeren, voor welke websites dit geldt en of u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit kunt u aangeven in uw browserinstellingen. Hier kunt u ook cookies verwijderen van uw computer. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help''-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren. Let op, dit werkt alleen op de computer en browser waar u de cookievoorkeuren instelt. Als u gebruik maakt van meerdere computers of browsers, dient u deze handeling voor iedere computer en/of browser te herhalen.

 

Houd er wel rekening mee dat als u het plaatsen van cookies op uw computer onmogelijk maakt, dat bepaalde functies of diensten op de website van Cursusbank mogelijk niet werken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

 

Cursusbank Holding B.V.

Lierstraat 35

6544 XH Nijmegen

 

info@cursusbank.nl

 

Contact