Cursusbank logo Cursus Wet bescherming klokkenluiders

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKNB:
4
puntNOAB:
4
puntNBPB/BPBI:
4
puntKBvG:
4
duratie1 dag
Den Haag
350,-

NOV 2023

06

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

Op zaterdag 18 februari 2023 is (een groot deel van) de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Werkgevers in de publieke sector dienden al op 17 december 2021 te voldoen aan de Klokkenluidersrichtlijn. Ten aanzien van de private sector geldt dat organisaties met 250 of meer werknemers en organisaties die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer & milieu moe(s)ten voldoen per 18 februari 2023. Organisaties met 50-249 werknemers hebben tot uiterlijk 17 december 2023.

Hoe ziet het landschap er nu uit? Welke verplichtingen zijn in het leven geroepen voor organisaties? En welke praktische uitdagingen brengt dit met zich?

Tijdens deze cursus wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Hierbij worden ook de uitdagingen die daarbij komen kijken aangestipt. Ook komen de verplichtingen voor de zogenaamde bevoegde autoriteiten aan bod. Als laatste wordt ingegaan op het Huis voor Klokkenluiders en wat er aan die zijde wijzigt met de komst van de nieuwe wet.

Met het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de wijzigingen die de nieuwe wet teweeg heeft gebracht. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van dilemma’s.


Programma

Maandag 6 november 2023, 13:00 uur tot 17:30 uur

Onderwerpen

Juridisch kader

 • Hoe zag het kader er hiervoor uit (en voor organisatie met 249 werknemers of minder tot aan 17 december 2023) onder de Wet Huis voor Klokkenluiders

 • Korte achtergrond van de Klokkenluidersrichtlijn

 • Toekomstige ontwikkelingen (nationaal en internationaal)

 

Impact voor organisaties

 • Nieuwe verplichtingen uit de Wet bescherming klokkenluiders (voor werkgevers in de publieke en de private sector)

 • Wanneer mag worden openbaar gemaakt

 • Hoe om te gaan met geïmpliceerde personen

 • Benadelingsverbod

 

Praktisch

 • Opzetten van een goede interne meldprocedure

 • Verplichtingen voor groepsmaatschappijen / concernverhoudingen (o.a. lokaal vs. centraal meldpunt, meldprocedure en delen van resources)

 • Anoniem melden

 • Knelpunten & dilemma’s

 

Onderzoek

 • Wat moet er met meldingen worden gedaan (follow up)

 

Bevoegde autoriteiten

 • Verplichtingen voor bevoegde autoriteiten (externe meldkanalen)

 • Opzetten meldkanaal

 • Communicatie naar melders

 • Follow up

 

Sancties

 • Maatregelen bij meldingen te kwader trouw

 • Sanctioneren van degenen die melders (proberen te) verhinderen

 • Maatregelen tegen geimpliceerde personen

 • Sancties voor werkgevers die niet voldoen aan de wet- en regelgeving

 

Varia

 • Huis voor Klokkenluiders


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Cursus Wet bescherming klokkenluiders
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus, Cursus op locatie, Cursus (hybride – u neemt online deel), On demand
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
KNB
4 punt(en)
NOAB
4 punt(en)
NBPB/BPBI
4 punt(en)
KBvG
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Maandag 6 november 2023
Prijs
€ 350,00
Cursusdagen
06-11-2023, 13:00 - 17:30